Ga naar de inhoud

Cursussen

Cursus Alfabetisering​

Niet iedereen kent het Latijnse alfabet. Mensen die nooit naar school zijn geweest bijvoorbeeld. Maar ook mensen die een heel ander schrift geleerd hebben, zoals het Arabisch. Deze cursisten kunnen starten met de cursus alfabetisering.

Cursus Alfabetisering anders-alfabeten

Deze cursus is bedoeld voor Anders-alfabeten. Anders-alfabeten zijn personen die wel kunnen lezen en schrijven, echter niet in het Latijnse alfabet.

Alfabetisering vanaf B/C

Je hebt de cursus Alfabetisering voor anders-alfabeten afgerond. Mocht je niet binnen de inburgeringstermijn taalniveau A2 behalen en kan je derhalve het inburgeringsexamen niet succesvol afronden, dan kan je deze cursus volgen. Je leert lezen, schrijven, spreken en luisteren op taalniveau A1-A2.

Staatsexamen I (B1)

Met deze cursus behaal je niveau B1. Dit niveau heb je nodig om Staatsexamen I (B1) te doen. De cursus is voor jou geschikt als je hoog opgeleid bent en in het voorgezet onderwijs een vreemde taal hebt geleerd.

Staatsexamen II (B2)

Deze cursus is geschikt voor jou als je hoog opgeleid én taalgevoelig bent. Je begint op taalniveau B1. Aan de hand van 8 thema’s train je de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken. Thema’s zijn onder andere: reizen, eten, het milieu, het klimaat en veiligheid. Er is veel aandacht voor woordenschat en grammatica.

Cursus Inburgering

Deze cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het inburgeringsexamen op A2 niveau. In deze cursus worden de onderdelen die noodzakelijk zijn om examen te kunnen doen, aangeboden: Nederlands op A2 niveau, te weten lezen, schrijven, luisteren en spreken en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM).

Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM)

Een onderdeel van het inburgeren in Nederland is het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Iedere inburgering plichtige moet dit examen behalen, ongeacht het taalniveau (A2, B1 of B2).

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Sinds 2015 is ONA een verplicht onderdeel van het inburgeringstraject. Het doel van de ONA-cursus is om inzicht te krijgen in de Nederlandse arbeidsmarkt.

Taal voor in de zorg

Taalschool Tazip biedt een complete praktijkgerichte cursus waarin deelnemers aan hun taalniveau in de zorgcontext werken. Het kan ingezet worden bij gealfabetiseerde deelnemers met een taalniveau tussen A1 en 2F.

Taal voor in de bouw

Taalschool Tazip heeft een eigen cursus ontwikkeld “Taal voor de bouw met VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) Certificaat,” waar de cursist kennis maakt met de taal en veiligheid in de bouw.