Ga naar de inhoud

Taalschool Tazip

“De brug naar integratie & participatie”

Taalschool Tazip geeft taallessen in de Nederlandse taal als tweede taal (NT2) ter voorbereiding op uw inburgering en integratie in de Nederlandse maatschappij. Wij geven u handvatten, zodat u zich kunt voorbereiden op uw leven in Nederland en het afleggen van het examen op uw niveau.

Op deze website vindt u een overzicht van de cursussen die u bij ons kunt volgen. Het overzicht is onderverdeeld op het gewenste eindniveau: Alfabetisering, A2, B1 of B2. Ook vindt u een beschrijving van de cursussen KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij) en ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt). Deze cursussen kunt u ook als losse module volgen bij Taalschool Tazip.

U mag ons bellen of binnen lopen tijdens het spreekuur op woensdag en vrijdag van 9:00 tot 14:00 uur. Wij zullen u helpen om een juiste keuze te maken, onder andere door een intake te doen en een korte toets af te nemen om uw niveau te bepalen. Indien nodig plannen wij kosteloos een proefles voor u in. We kijken samen met u welk traject het beste bij u persoonlijk past. U leert op uw eigen niveau en in uw eigen tempo.

Missie

Taalschool Tazip is een school waar anderstaligen zich kunnen bekwamen in de Nederlandse taal, in een prettige, veilige, motiverende en professionele ingerichte lesomgeving, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Hierbij worden cursisten begeleid door professionele, ervaren, initiatiefrijke gecertificeerde docenten. De cursisten en docenten worden op hierbij ondersteund door een gemotiveerd en bekwaam backoffice team.

Visie

Taalschool Tazip wil een brug slaan voor nieuwkomers naar integratie, participatie, zelfredzaamheid en betaald werk in de Nederlandse samenleving.

Kernwaarden

Vertrouwen, vrijheid, integriteit, respect, kwaliteit. Ons onderwijs is afgestemd op de kerndoelen die voor een taalschool gelden. Door gebruik te maken van moderne hulpmiddelen en innovatieve onderwijsmogelijkheden bieden wij kwalitatief hoogwaardig onderwijs, met respect voor alle culturen. Met onze gecertificeerde docenten en ons backoffice team creëren wij een pedagogische omgeving, waar cursisten met vertrouwen hun eerste stappen kunnen zetten in de Nederlandse samenleving.

Onze diensten

Alfabetiseringstraject
Inburgeringstraject
Staatsexamen programma I + II
Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt ( ONA)
Kennis Nederlandse Arbeidsmarkt (KNM)
Taal op de werkvloer
Nederlandse taal in de zorg
Nederlandse taal voor de bouw

Onze opleidingsniveaus

Analfabeet
Laag opgeleid
Middelbaar opgeleid
Hoog opgeleid

Onze doelgroepen

Expat
Inburgering plichtige personen
Anderstaligen personen
Inburgeraars die de Nederlandse taal moeten leren
Personen die Nederlands als tweede taal hebben
Bedrijven in de sector, bouw, zorg, logistiek, toerisme

Corona maatregelen

Taalschool Tazip volgt de richtlijnen van het RIVM.
Iedereen moet 1,5 meter afstand houden van elkaar in het gehele schoolgebouw, dus ook tijdens de lessen. De leslokalen van Taalschool Tazip zijn hierop ingericht.
Op locaties gelden ook nog andere huisregels en daarnaast heeft Taalschool Tazip een corona-protocol voor medewerkers, stagiaires, docenten en vrijwilligers.

taalschool-tazip-13

Contact