Ga naar de inhoud

Cursus Inburgering

Deze cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het inburgeringsexamen op A2 niveau. In deze cursus worden de onderdelen die noodzakelijk zijn om examen te kunnen doen, aangeboden: Nederlands op A2 niveau, te weten lezen, schrijven, luisteren en spreken en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Daarnaast biedt Tazip een aparte cursus Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Aan de hand van verschillende thema’s leer je de Nederlandse taal. De thema’s gaan over boodschappen doen, vervoer, wonen, geld, gezondheid, kinderen, werk zoeken.

De ONA cursus wordt gegeven door een gecertificeerde ONA-docent.

Deze cursus is bedoeld voor laag- en middelbaar opgeleide personen met een laag tot gemiddeld leervermogen. Aan het eind van deze cursus en het volgen van de ONA-cursus beheerst de cursist Nederlands op A2 niveau en is hij/zij voldoende opgeleid om het inburgeringsexamen op A2 niveau succesvol af te leggen.

Na aanmelding wordt met de cursist eerst een uitgebreid intakegesprek gevoerd en een toets afgenomen. Op basis van het intakegesprek en de toets wordt een cursusadvies opgesteld dat met de cursist wordt besproken.

  • De lessen worden 3 keer per week gegeven; een les duurt 2,5 uur en de cursus duurt ca. 60 weken.
  • De lessen worden 2 keer per week gegeven; een les duurt 2,5 uur en de cursus duurt ca. 90 weken.
  • Kosten: € 12,50 per uur.
  • Aantal uren zelfstudie: ten minste 8 uur per week.

Na het volgen van deze cursus ben je gereed om het inburgeringsexamen succesvol af te kunnen leggen en kan je je hiervoor aanmelden.