Ga naar de inhoud

Cursus Alfabetisering anders-alfabeten

Deze cursus is bedoeld voor Anders-alfabeten. Anders-alfabeten zijn personen die wel kunnen lezen en schrijven, echter niet in het Latijnse alfabet. Ze leren eerst het Latijnse alfabet op taalniveau A1, daarna kunnen ze doorstromen naar een inburgeringsgroep, zodra de docent middels een toets heeft vastgesteld dat het niveau daar voldoende voor is.

Als je binnen de verplichte inburgeringstermijn taalniveau A2 kan behalen voor het inburgeringsexamen, dan kan je starten met een de cursus Inburgering. Indien dit niet haalbaar is, kan je de cursus Alfabetisering vanaf Alfa B/C verder volgen om zodoende te voldoen aan de inburgeringsplicht.

  • De lessen worden 3 keer per week gegeven; een les duurt 2,5 uur en de cursus duurt ca. 60 weken.
  • De lessen worden 2 keer per week gegeven; een les duurt 2,5 uur en de cursus duurt ca. 90 weken.
  • Kosten: € 12,50 per uur.
  • Aantal uren zelfstudie: ten minste 3-9 uur per week.